Are you in the right place?

Please select your shipping country.


Geaccepteerde betaalmethoden

VisaMastercardMaestro Apple Pay Google Pay iDEALKlarna

Privacybeleid

Bij Rains ApS hebben dataveiligheid en vertrouwelijkheid hoge prioriteit.

Deze privacyverklaring behelst de verwerking van de persoonsgegevens die Rains verzamelt of die u verstrekt als u rains.com bezoekt. In ons privacybeleid beogen we duidelijke richtlijnen te maken voor de manier waarop Rains uw persoonsgegevens verwerkt.

We leggen uit hoe we omgaan met de persoonsgegevens die u achterlaat en/of doorgeeft wanneer u onze website bezoekt als en wanneer u de verschillende diensten op onze website gebruikt.

Privacybeleid:

  1. Onze privacyverklaring
  2. Gegevens over u die we verwerken
  3. Waarom we uw persoonsgegevens verwerken
  4. Toestemming verkrijgen voor gegevensverwerking of verwerking op een andere wettelijke basis
  5. Bescherming van persoonsgegevens
  6. Cookies
  7. Delen van uw persoonsgegevens
  8. Uw rechten

1. Onze privacyverklaring

De reikwijdte van het privacybeleid

Bij RAINS ApS (hierna "Rains" of "wij/ons") hebben gegevensbescherming en vertrouwelijkheid een hoge prioriteit.

Dit privacybeleid vormt de basis van de verwerking van uw persoonsgegevens en legt uit hoe we uw persoonsgegevens verwerken. Dit geldt zowel voor de persoonsgegevens die Rains verzamelt als voor de persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u onze website bezoekt.

In het slot van deze privacyverklaring leest u wat uw rechten zijn als u bent geregistreerd en hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

Naast dit privacybeleid kunt u op de website ook ons cookiebeleid en onze algemene voorwaarden vinden. Voor de andere bedrijven in de groep Rains, met inbegrip van de buitenlandse bedrijven, wordt er verwezen naar het respectievelijke beleid dat deze bedrijven voeren inzake privacy en persoonsgegevens.

We evalueren voortdurend hoe we uw gegevens het best verwerken. We willen er vooral voor zorgen dat uw grondrechten niet worden geschaad. Daarom besteden we bijzondere aandacht aan het risico op discriminatie, identiteitsdiefstal, financieel verlies, reputatieschade en aan de vertrouwelijkheid van gegevens in het algemeen.

Gegevensbeheerder en contactgegevens

Deze website wordt beheerd door en is eigendom van:

RAINS ApS
Jens Olsens Vej 13
8200 Aarhus N, Denemarken
CVR: 34476187
Telefoon: (+45)71992516
E-mail: mail@rains.com

Verzamelen van persoonsgegevens

We houden u te allen tijde op de hoogte van de persoonsgegevens die over u worden verzameld. Tevens zullen we u informeren waarom we de gegevens verwerken.

Deze informatie krijgt u ofwel met verwijzing naar dit privacybeleid ofwel via een aparte communicatie aan u, waarbij u bijvoorbeeld wordt gevraagd of u akkoord gaat met de verwerking.

We willen er op wijzen dat sommige gegevens noodzakelijk zijn om bepaalde handelingen zoals het voltooien van een transactie op onze website uit te voeren.

2. Gegevens over u die we verwerken

We verwerken uw persoonsgegevens om u nog beter van dienst te kunnen zijn en ervoor te zorgen dat we u kwaliteitsvolle producten en diensten aanbieden.

Het is mogelijk dat we gegevens verzamelen en verwerken in volgende gevallen:

We kunnen onder meer volgende gegevens verzamelen en verwerken:

3. Waarom we uw persoonsgegevens verwerken

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens om een aantal welbepaalde doeleinden of andere wettelijke ondernemingsdoeleinden te realiseren. De belangrijkste doeleinden zijn:

Alleen de gegevens die nodig zijn voor het vervullen van die doeleinden zijn relevant en daarom zullen we alleen maar dergelijke persoonsgegevens verwerken. Zodra het doel is bereikt waarvoor uw gegevens werden verzameld en verwerkt, zullen we uw persoonsgegevens wissen tenzij er wettelijk een bijzondere bewaartermijn is vereist.

Het is echter mogelijk dat gegevens langere tijd geanonimiseerd worden verwerkt en opgeslagen. Als uw gegevens zijn geanonimiseerd, kunnen die niet meer met u in verband worden gebracht.

Er wordt in een concrete beoordeling nagegaan of het doel is bereikt. In deze beoordeling wordt onder meer rekening gehouden met de aard van de individuele gegevens, de reden van de registratie en waarvoor de gegevens worden gebruikt.

Vooraleer uw persoonsgegevens worden verzameld, wordt er eerst specifiek nagegaan of de te verzamelen en verwerken hoeveelheid persoonsgevens niet kan worden beperkt. Bovendien onderzoeken we of we uw persoonsgegevens geanonimiseerd of gepseudonimiseerd kunnen verwerken.

Van uw persoonsgegevens verwerken we uitsluitend die gegevens die nodig zijn voor het bereiken van het gestelde doel en de gegevens die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke en contractuele verplichtingen.

4. Toestemming verkrijgen voor gegevensverwerking of verwerking op een andere wettelijke basis

Voor we uw gegevens verwerken, vragen we uw toestemming of we baseren de verwerking op een andere wettelijke basis. We informeren u over de basis en het doel van het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens, eventueel via verwijzing naar dit privacybeleid.

We vragen onder meer uw toestemming voor het toezenden van nieuwsbrieven, voor op cookies gebaseerde marketing en wanneer we uw sollicitatie willen bijhouden voor eventuele aanwerving later.

Er wordt toestemming gevraagd overeenkomstig de Verordening Gegevensbescherming, art 6(a).

Verwerking van uw gegevens waarvoor niet voorafgaandelijk toestemming wordt gevraagd

Hierna geven we een lijst van de gevallen waarin we uw gegevens verwerken zonder vooraf uw toestemming te vragen. De lijst is niet exhaustief.

Uitvoering van uw bestelling via onze website.

Bij aankopen op onze website waar u contact- en betaalgegevens doorgeeft, gebruiken we uw gegevens om de aankoop te kunnen verwerken en voltooien, zie de Verordening Gegevensbescherming art. 6(b)(c).

Vragen die u op eigen initiatief stelt aan de klantendienst

Als u contact met onze klantendienst opneemt via chat, e-mail of telefoon registreren we de persoonsgegevens die u ons bezorgt. Onze klantendienst heeft toegang tot alle gegevens over uw bestelling zodat u zo goed mogelijk kan worden geholpen, onder meer als u vragen over uw bestelling heeft of wanneer u een artikel wil retourneren. Bovendien heeft de klantendienst toegang tot alle voorafgaande correspondentie met u zodat er aan u een betere dienstverlening kan worden aangeboden.

Als u gebruik maakt van onze onthoud-mij-functie gebruiken we uw e-mailadres om u op de hoogte te brengen wanneer het gewenst artikel weer voorradig is.

We verwerken de gegevens die u op eigen initiatief doorgeeft overeenkomstig de Verordening Gegevensbescherming art. 6 (b)(c)(d)(f). Als uw gegevens worden geregistreerd naar aanleiding van een vraag van u zullen we in ons antwoord verwijzen naar ons privacybeleid.

Vragen op uw eigen initiatief bij het solliciteren voor een job

We houden sollicitaties bij zolang het aanwervingsproces lopende is. Als we u kennisgeven van de afwijzing van uw sollicitatie maar uw sollicitatie willen bijhouden voor later zullen we hiervoor uw toestemming vragen. Als u ermee instemt dat uw sollicitatie wordt bewaard, zal deze in regel worden gewist na 6 maanden tenzij anders is overeengekomen.

Als u daarentegen spontaan solliciteert en er op dat moment geen vacature is maar we toch uw sollicitatie willen bijhouden voor eventuele aanwerving later laten we u weten hoelang we de sollicitatie willen bijhouden en met welk doel. We houden de sollicitatie in de regel 6 maanden bij.

We verwerken de gegevens die u op eigen initiatief doorgeeft overeenkomstig de Verordening Gegevensbescherming art. 6 (b)(c)(d)(f). Als uw gegevens worden geregistreerd naar aanleiding van een vraag van u zullen we in ons antwoord verwijzen naar ons privacybeleid.

Het verbeteren en optimaliseren van uw gebruikservaring en andere marketing

Om te zorgen voor een optimale gebruikservaring op onze website en onze sociale media, gaan we via cookies na hoe u onze website en sociale media gebruikt zodat we uw ervaring nog kunnen verbeteren, cfr. Verordening Gegevensbescherming art. 6(f). Over het gebruik van cookies vindt u meer info in ons cookiebeleid dat u kunt vinden op onze website en in de sectie hieronder over cookies.

Daarnaast gebruiken we de navigatiegegevens van al onze gebruikers om na te gaan hoe onze gebruikers als groep onze website gebruiken. Deze informatie wordt gebruikt om onze website te verbeteren. In verband hiermee wijzen we erop dat we niet kunnen zien waar u vandaan komt voor u onze website bezoekt of waar u surft op het internet na uw bezoek. Daarnaast verzamelen we informatie over welke producten onze gebruikers verkiezen als groep. Deze informatie wordt ook gebruikt om onze website te verbeteren.

Marketing

Om u toegespitst op uw interesses nieuws en marketing aan te bieden, gebruiken wij en onze partners persoonsgegevens om tips en promoties op onze website te personaliseren en u op andere websites en sociale media relevante marketing aan te bieden.

Te dien einde gebruiken we informatie over uw gebruik van onze website en dienstverlening zoals uw bestelgeschiedenis en profielinformatie. Deze informatie kan worden gebruikt in combinatie met andere informatie die u hebt bezorgd aan onze zakenpartners of die onze zakenpartners zelf hebben verzameld, onder meer via cookies die ze gebruiken wanneer u onze website bezoekt. Hier kunt meer lezen over hoe wij cookies gebruiken.

Via de marketingcookies verzamelen we onder andere informatie over uw stijlvoorkeuren, apparaat-ID, uw op uw IP-adres gebaseerde geolocatie en uw algemeen browsgedrag op onze website en sociale media. Deze informatie gebruiken we voor het targeten van onze tips en promoties op onze website en sociale media.

We wijzen erop dat we voor het toesturen van marketingmateriaal uw persoonsgegevens alleen gebruiken als u voordien hiermee hebt ingestemd tenzij het wettelijk is toegestaan om u te contacteren zonder voorafgaande toestemming van uw kant.

U kan altijd bezwaar aantekenen tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor direct marketing, waaronder profilering, bij onze klantendienst via mail@rains.com of (+45)71992516.

Fraudepreventie en dekking van schadeclaims

De informatie die u aan ons bezorgt bij een aankoop op onze website kan worden gebruikt om vermoedelijke fraude te voorkomen en te onderzoeken. In dit verband is het mogelijk dat we bijkomende informatie ontvangen van onze betalingsdienstverleners, cfr. Verordening Gegevensbescherming art. 6(f).

Wettelijke eisen

We slaan uw persoonsgegevens op om te voldoen aan verschillende wettelijke eisen zoals bijvoorbeeld boekhoudregels, cfr. Verordening Gegevensbescherming art. 6(c).

Als we erop wijzen dat de verwerking gebaseerd is op de Verordening Gegevensbescherming art. 6(f), dan worden de wettelijke belangen beoordeeld via een concrete evaluatie. Zo zullen we onder meer rekening houden met uw belangen, de betreffende persoonsgegevens en het gewicht van de wettelijke belangen.

5. Bescherming van persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens volgens interne procedures. De procedures omvatten instructies en maatregelen die allemaal de bescherming van uw persoonsgegevens tot doel hebben.

We verwerken uw persoonsgegevens op zo'n manier dat ze niet worden vernietigd, kwijtgeraakt, gewijzigd, gepubliceerd zonder toestemming en dat onbevoegden er geen toegang tot krijgen.

Bij een beveiligingslek, dat voor u een hoog risico inhoudt op discriminatie, identiteitsdiefstal, financieel verlies, reputatieschade of andere aanzienlijke problemen, wordt u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Ook de bevoegde overheden worden conform de geldende wetgeving van beveiligingslekken op de hoogte gebracht.

6. Cookies

Op onze website rains.com maken we gebruik van cookies overeenkomstig ons cookiebeleid. In ons cookiebeleid kunt u meer lezen over het gebruik van cookies, wat ze zijn en hoe u cookies kunt weigeren of wissen.

U vindt ons algemeen cookiebeleid op onze website.

Gegevens die we verwerken over u via cookies

Onze cookies kunnen verschillende gegevens verzamelen. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn:

Waarom we uw persoonsgegevens verwerken en de wettelijke basis hiervan

We verwerken uw persoonsgegevens via verschillende cookietypes voor verschillende doeleinden:

In ons cookiebeleid vindt u meer info over de verschillende cookietypes en met wie we gegevens uitwisselen.

De wettelijke grondslag van ons cookiegebruik:

Wissen van via cookies verzamelde persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden gewist wanneer het doel van de verzameling ervan is bereikt en er geen andere wettelijke grondslag is voor de opslag ervan.

7. Delen van persoonsgegevens

Om onze diensten aan u te kunnen aanbieden, delen we persoonsgegevens met onze partners maar uiteraard uitsluitend wanneer dit wettig is. Al onze partners zijn verplicht om uw persoonsgegevens veilig te verwerken.

Een aantal van onze partners zijn gegevensbeheerders en een aantal andere zijn dataverwerkers.

Onder bepaalde omstandigheden kan het noodzakelijk zijn dat er informatie wordt overgedragen aan overheidsinstanties of de politie, crf. Verordening Gegevensbescherming art. 6 (a)(c)(d)(f). Er kan bijvoorbeeld informatie worden doorgegeven aan de politie wanneer er volgens de geldende wetgeving een vermoeden is van kredietkaartfraude.

In geval van een reorganisatie, de volledige of gedeeltelijke verkoop van het bedrijf gebeurt elke publicatie in verband daarmee conform de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Databeheerders

Databeheerders zijn direct verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Met onze partners delen we alleen die persoonsgegevens die ze nodig hebben om hun dienstverlening te verzekeren zoals bijvoorbeeld de verzending van uw bestelling.

Onder onze gegevensbeheerders vindt u bijvoorbeeld:

Gegevensverwerkers

Met dataverwerker wordt de individuele partner bedoeld die uw persoonsgegevens alleen maar voor ons en volgens onze aanwijzingen mag verwerken zoals overeengekomen in onze dataverwerkersovereenkomst.

We maken onder meer gebruik van dataverwerkers voor de verzending van onze nieuwsbrief en bij aankopen op onze website.

Onze betalingsdienstverlener verwerkt uw betalingen als gegevensverwerker. Uw specifieke betaalgegevens worden direct naar de partners gestuurd. Ze worden daar verwerkt en bewaard in een hoogbeveiligde omgeving in overeenstemming met de geldende juridische normen.

We werken met verschillende technische dienstverleners, die, wanneer ze toegang hebben tot onze databanken, uw persoonsgegevens verwerken of voor ons persoonsgegevens in hun applicaties bijhouden. We hebben ook partners die verschillende taken uitvoeren met betrekking tot klantenservice, klantenfeedback en IT-oplossingen.

Ook onze leverancier van de IT-systemen die onze marketing beheren, heeft toegang tot uw persoonsgegevens. Op die manier kan er marketingmateriaal naar u worden gestuurd via e-mail, campagnes, aanbiedingen en kan onze marketing en website worden gepersonaliseerd op basis van uw gedrag op onze website dat via cookies wordt geanalyseerd.

Over het gebruik van cookies kunt u meer info vinden in ons cookiebeleid op onze website.

Rains kan ook persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld uw mailadres, delen met sociale media en andere partners. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om onze advertenties te plaatsen op websites en sociale media.

Andere ontvangers

Rains deelt ook beperkt persoonsgegevens met:

Er worden alleen maar gegevens gedeeld wanneer hiervoor een wettelijke grondslag bestaat, dit noodzakelijk en proportioneel is.

Overdracht van persoonsgegevens aan landen buiten de EU/EER

In sommige gevallen komen partners van buiten de EU/EER.

Die partners verwerken de persoonsgegevens alleen voor Rains en volgens de instructies van Rains. Bovendien zorgen we er altijd voor dat het gegevensbeschermingsniveau voldoende hoog is voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

Behoudens andersluidende bepaling is de overdracht van gegevens gedekt door de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. De overdracht is ook mogelijk op basis van een andere wettelijke grondslag, waarbij de veilige verwerking en registratie van uw gegevens eveneens gewaarborgd zijn. Dit kan worden gewaarborgd via het EU-U.S. Privacy Shield cfr. de Verordening Gegevensbescherming art. 45.

Een aantal van onze partners doen een beroep op externe onderaannemers of subverwerkers van buiten de EU/EER. In deze gevallen zijn onze partners verplicht te zorgen voor een adequate bescherming van uw persoonsgegevens.

8. Uw rechten

Overeenkomstig de Verordening Gegevensbescherming hebt u verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Als u uw rechten wil uitoefenen, kunt u ons contacteren via mail naar mail@rains.com of via telefoon op (+45)71992516. U kunt ons ook schrijven op het volgende adres: Jens Olsens Vej 13, 8200 Aarhus N, Denemarken.

Het recht om informatie te raadplegen (recht op toegang)

U heeft altijd het recht om informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die we van u verwerken, waarbij er wel een beperkt aantal wettelijke uitzonderingen zijn.

Het recht op rechtzetting (correctie)

U hebt het recht te eisen dat incorrecte informatie over u wordt gecorrigeerd.

Als de gegevens die we over u hebben verzameld op een relevante manier zijn gewijzigd, kunt u ons contacteren via mail mail@rains.com of via telefoon (+45)71992516.

Het recht om gewist te worden en om een toestemming te kunnen herroepen

In bijzondere gevallen hebt u het recht om informatie over u te laten wissen voor de termijn is verstreken waarna wij standaard uw gegevens wissen.

U geeft uw toestemming op vrijwillige basis en u kunt die te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen.

We wijzen erop dat als u vraagt om uw gegevens te wissen of u uw toestemming wil intrekken met betrekking tot de gegevens die aan ons worden bezorgd, wij niet langer uw gegevens kunnen verwerken tenzij we wettelijk of contractueel hiertoe zijn verplicht.

Als u uw toestemming wil intrekken, zal dat geen afbreuk doen aan de wettigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens die plaatsvond op grond van uw eerder gegeven toestemming tot het moment dat u uw toestemmin introk.

Recht op beperking

In een aantal gevallen hebt u het recht te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt ingeperkt. Als u het recht uitoefent de verwerking in te perken, mogen we behalve opslag alleen de informatie verwerken met uw toestemming of om rechtsvorderingen in te stellen, te handhaven of te verbeteren dan wel om een persoon of belangrijke openbare belangen te beschermen in de toekomst cfr. de Verordening Gegevensbescherming art. 6 (a)(b)(c)(d)(e)(f).

Recht van bezwaar

In een aantal gevallen hebt u het recht te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt ingeperkt. U kunt ook bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing.

Recht om informatie door te geven (gegevensportabiliteit)

In een aantal gevallen hebt u het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd, courant gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en deze persoonsgegevens zonder enige hinder te laten overdragen van de ene naar de andere gegevensbeheerder.

Links naar andere websites enz.

Het is mogelijk dat er op onze website wordt gelinkt naar andere sites of naar de ingebedde sites. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van andere bedrijven noch voor de wijze waarop deze bedrijven persoonsgegevens verzamelen. Als u andere websites bezoekt, raden we u aan om het privacybeleid van de website-eigenaar en andere relevante beleidsverklaringen door te lezen.

Profilering

Het is mogelijk dat Rains profilering toepast voor marketingdoeleinden. Dat is het geval als u ermee hebt ingestemd marketingmateriaal zoals onze nieuwsbrief te ontvangen.

U kunt altijd weigeren dat uw persoonsgegevens worden gebruikt voor directe marketing. Als u er niet mee akkoord gaat dat we uw persoonsgegevens gebruiken, zetten we de verwerking van uw persoonsgegevens stop en wissen we al uw gegevens.

Klachten

Als u bezwaar wilt indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via e-mail, telefoon of brief zoals hierboven aangegeven.

U hebt ook het recht om zich te richten tot de Deense gegevensbeschermingsautoriteit te contacteren als u niet tevreden bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken. De contactgegevens van de Deense gegevensbeschermingsautoriteit vindt u op www.datatilsynet.dk.
Laatst bijgewerkt op 17 september 2021. Rains behoudt zich het recht voor om ons privacybeleid te corrigeren